Unikt stykke Berlinmur til Danmark

Her ses Dr. Juliane Haubold-Stolle fra Stiftung Berliner Mauer (tv.) sammen med museumsleder Peer Henrik Hansen i forbindelse med overdragelsen af murstykket. (Foto: Stiftung Berliner Mauer)
dato

Som et af de få museer uden for Tyskland udstiller Koldkrigsmuseum Langelandsfort fra denne sæson et stykke af den første generations Berlinmur som blev bygget i august 1961.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men den store kvadratiske murstensblok emmer af verdenshistorie og triste skæbner. Den indgik nemlig i DDR-diktaturets bestræbelser på at afholde egen befolkning fra at flygte til Vesteuropa, og den blev brugt til at skabe den kolde krigs mest kendte symbol på opdeling og undertrykkelse: Berlin-muren.

”Så vidt vi har fået fortalt, er vi i skrivende stund det eneste museum uden for Tyskland, der både udstiller et stykke af den første mur som blev bygget i august 1961 og så den sidste version af muren som blev opstillet i starten af 1970’erne. Vi er utroligt stolte over at have fået lov til at udstille dette unikke stykke af muren,” udtaler museets leder Peer Henrik Hansen.

Det er den tyske institution vedrørende Berlinmurens historie, Stiftung Berliner Mauer, som står bag udlånet til Langeland. Det var samme institution, som i 2011 overdrog en hel sektion af den sidste Berlinmur til museet, en sektion som har været på danmarksturne, som har været udstillet på Nationalmuseet i København og som er omtalt i internationale publikationer. I dag kan den ses på Langelandsfortet.

Koldkrigsmuseum Langelandsfort åbner Palmesøndag, og ved den lejlighed kan man se nærmere på det unikke stykke berlinmur. Betonblokken indgår i udstillingen ”Frihedens hav – Flugten over Østersøen”.

Langelands Museum
Langelands Museum har som statsanerkendt museum det kulturhistoriske ansvar for Langeland, Strynø og Siø. Museet har af Slots- og Kulturstyrelsen fået tildelt arkæologisk ansvar for Langeland Kommune og Ærø Kommune, samt det marinarkæologiske ansvar for farvandet omkring Fyn, og den jyske østkyst fra grænsen til Vejle fjord. Langelands Museum har til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle kulturarven og gøre den vedkommende for borgere og samfund. Museet blev etableret i 1900 af købmand og amatør arkæolog Jens Winther.

Langelands Museum omfatter fire museer: Langelands Museum i Rudkøbing, Koldkrigsmuseum Langelandsfort ved Bagenkop, Besøgscenter Langeland i Rudkøbing og Tobaksladen i Tranekær.

På Langelands Museum vises permanente udstillinger samt skiftende særudstillinger om den langelandske historie fra stenalder og til nutid.

Koldkrigsmuseum Langelandsfort ligger midt i den langelandske idyl som ét af den kolde krigs tavse vidner. På Langelands sydligste spids blev Langelandsfortet opført i starten af 1950’erne og udstyret med fire 150 mm kanoner, luftværnsstillinger og underjordiske bunkers. Herfra holdt danskerne øje med Warzsawa-pagtens fly- og flåde aktiviteter i den vestlige del af Østersøen. I dag fortælles her koldkrigshistorie, og det foregår både over og under jorden.

Besøgscenter Langeland rummer en lille udstilling, hvor Langelands historie fortælles, fra den tidligste fortid til i dag, med unikke genstande og med en kobling til den store danske fortælling.

Tobaksladen i Tranekær er den eneste i Danmark, der endnu står på sin oprindelige plads. Den blev bygget omkring slutningen af 2. verdenskrig af husmand Hans Hansen. I laden kan man i tekst og billeder følge tobakkens historie i Danmark.

Kilde: Langelands Museum
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.