Nyheder fra Ærøskøbing

16 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ærøskøbing og omegn

Job tilbydes:
Natsygeplejerske med 7 arbejdsdage hver anden uge, Ærø Kommune
Drømmer du om at udvikle dig fagligt og personligt i et udfordrende og varieret job, og stadig med plads til familie og ude liv. Har du lyst til at arbejde med positive og engagerende kolleger i et godt, inspirerende og tværfagligt arbejdsmiljø, så kan du nu gøre din drøm til virkelighed – Ærø mangler dig og den kommunale sygepleje på Ærø står klar til at modtage dig. Sygeplejen i Ærø Kommune har aktuelt brug for en ny kollega til en fast stilling på 28 timer pr. uge i nattevagt. I stillingen fungerer du som udekørende sygeplejerske på hele Ærø, hvor du i nattens løb arbejder tæt sammen med en social- og sundhedsassistent fra hjemmeplejen. Som natsygeplejerske er opgaverne meget varieret fra grundlæggende sygepleje til varetagelse af akut funktionen. Du vil dog aldrig være helt alene sygeplejerske i en nattevagt, idet der ligger en formel aftale med Ærø Sygehus omkring faglig sparring pr. telefon eller på sygehuset. Overvejer du at pendle til Ærø, så råder den kommunale sygepleje over to mindre vagtlejligheder med køkken og bad, begge er møbleret og fuldt udstyret. Vagtlejlighederne tilbydes til overnatning for fastansatte sygeplejerske med behov for lejlighedsvis overnatning, samt indkvartering i kortere perioder for vikar sygeplejersker. Som natsygeplejerske får du desuden rig mulighed for at bruge dine køreegenskaber i den smukke natur, hvilket selvfølgelig kræver et kørekort til bil. Herudover er der massere af muligheder for at bidrage med gode ideer, samt bruge dine personlige evner og din faglighed, uanset om du er nyuddannet eller en erfaren sygeplejerske. Vi har et særligt tilrettelagt 2 måneders introduktions program for nyuddannede, med løbende opfølgning, hvor erfarne sygeplejersker fungerer som mentorer. Som sygeplejerske i Ærø Kommune, vil du indgå i et sygepleje team, der arbejder med alle aspekter inden for sygeplejen, eksempelvis opsporing af sårbare ældre, akut indsatser, rehabilitering og inddragelse af borger og pårørende. Den kommunale sygepleje løser konkrete sundheds - og sygeplejefaglige opgaver i borgers hjem, samt vejleder og underviser både borgere/patienter og kollegaer i hjemmeplejen og på bosteder. Derudover tager hjemmesygeplejen aktivt del i at udvikle og forny samarbejdsrelationerne på tværs af kommunen og øvrige sektorer. Målet med vores arbejde er, at fremme eller bevare borgernes funktionsevne samt forhindre unødige indlæggelser og genindlæggelser for især ældre borgere med komplekse og/eller kroniske forløb. Dette betyder også at velfærdsteknologi, telemedicinske løsninger og videokonsultationer prioriteres højt.   Sygeplejen tilbyder: Et selvstændigt job hvor kontinuitet og nærvær er nøgleord Oplæring og udvikling inden for kommunal sygepleje og akut funktionen Kompetenceudvikling - således du opnår specialist viden inden for et specifikt ressourceområder At dine evner inden for Sundhedspædagogik kommer i spil i forhold til rehabilitering, og eksempelvis i patient uddannelser Borgere med både stabile og komplekse sundheds- og sygeplejefaglige problemstillinger, hvor Klinisk Lederskab er en vigtig kompetence God mulighed for at arbejde fagligt reflekterende og professionelt Et tæt samarbejde med borgere og pårørende i et tværfagligt miljø Et godt arbejdsmiljø sammen med gode og fagligt dygtige kolleger Et spirende samarbejde/samdrift med Ærø Sygehus bl.a. omkring fælles kompetenceudvikling   Sygeplejegruppen har kontor i Sundhedshuset beliggende i Ærøskøbing by og i gå afstand fra Ærøfærgen mellem Svendborg og Ærøskøbing. Sundhedshuset består af Ærø Sygehus, to praktiserende læger, misbrugsbehandling mv. hvilket sikrer et tæt, hurtigt og effektivt tværsektorielt samarbejde omkring borgeren. I Sundhedshuset er også trænende- og sagsbehandlende terapeuter, forebyggende hjemmebesøg, sundhedskoordinator og ernæringsfaglige medarbejdere.   Du kan læse mere om Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune på www.aeroekommune.dk. Løn og ansættelsesvilkår Løn efter gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022 eller snarest herefter.   Ansøgningsfristen er søndag d. 3. juli 2022. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 6. juli 2022.   Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder af sygeplejen Charlotte Skov på mail: csk@aeroekommune.dk eller tlf. 63 52 55 11. Du kan også kontakte TR Dorte Poulsen på mail dpo@aeroekommune.dk eller tlf. 51 50 22 23. Kompetenceprofil kan indhentes ved henvendelse hos leder af sygeplejen Charlotte Skov mail: cks@aeroekommune.dk eller tlf. 63 52 55 11.   Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med Nem ID på http://wwwborger.dk  eller http://www.politi.dk Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=92f4c129)
Ærø Kommune - Ældre- og sundhedsområdet
Indrykket 22. juni på JobNet
Job tilbydes:
Akademisk medarbejder til Ældre- og Sundhedsområdet, Ærø Kommune (barselsvikariat)
Akademisk medarbejder til Ældre- og Sundhedsområdet, Ærø Kommune (barselsvikariat) Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune søger en akademisk medarbejder til et barselsvikariatet til at løse en bred palet af kommunikations- og udviklingsopgaver. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.  Jobbet Du vil organisatorisk blive en del af Ældre- og Sundhedsområdet og ledelsesmæssigt referere til chefen for Ældre- og Sundhedsområdet. Ærø Kommune er en lille kommune, hvilket medfører, at medarbejderne ofte løser mange forskelligartede arbejdsopgaver. Der er derfor tale om et meget alsidigt job, men hvor du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af dine arbejdsopgaver. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: Sagsfremstillinger, notater, analyser mv. til direktionen og diverse politiske udvalg. Skrive ansøgninger og evalueringer til projekt- og puljemidler.  Redegørelser til ministerier og egne politiske udvalg.  Revidere og udarbejde kvalitetsstandarder, politikker og informationsmateriale. I tæt samarbejde med økonomimedarbejder administrere og overholde deadlines på diverse statslige puljer. Redaktør på vores interne personaleblad.  Udarbejde diverse beredskabsplaner, herunder Sundhedsberedskabsplanen.  Sekretær for seniorråd og Fælles-MED udvalg. Ansvarlig for områdets oplysninger på kommunens hjemmeside og intranet. Superbruger på kommunens journaliseringssystem KMD-Nova. Din profil: Politisk tæft og gode kommunikative evner Du har en akademisk uddannelse og en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation, og du har styr på sagsgangene. Dine kommunikationskompetencer er veludviklede, og du kan anlægge et strategisk perspektiv i dit arbejde – internt såvel som eksternt. Du skal med andre ord være god til det med ord. Du skal kunne formulere dig skriftligt, og skal kunne bruge sproget varieret og målrettet til forskellige modtagergrupper.  Gode samarbejdsevner Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune er et område i hastig udvikling. Nogle udviklingsprojekter er internt besluttede i vores egen organisation, mens andre kommer via sundhedsaftaler, satspuljer eller andre ministerielle puljer. Det kræver en god tovholder at styre igennem disse nye tiltag - og det vil i nogle tilfælde skulle være dig. Med en bred kontaktflade i organisationen, skal du have gode samarbejdsevner, og en god forståelse for den omverden, du befinder dig i.  Flair for tal Endvidere vil du i dit arbejde skulle sætte dig ind i budgetter til projekter og puljer, samt den generelle økonomi på området og du skal derfor også have flair for tal. Arbejde selvstændigt Du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne strukturere dine egne opgaver med respekt for overholdelse af tidsfrister, hvor det er påkrævet.   Løn- og ansættelsesvilkår: Arbejdspladsen er fysisk placeret i Ældre- og Sundhedsområdets administration centralt i Ærøskøbing og 1 minuts gang fra færgen til Svendborg, hvilket giver gode muligheder for at pendle. Der er gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.  Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.  Grundig oplæring. Du vil få udfordringer i et afvekslende og spændende job, der fremmer din faglige udvikling. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og en god omgangstone højt og har en ledelse, der værdsætter initiativ og selvstændighed samt giver faglig sparring og opbakning. Stillingen er et barselsvikariat på gennemsnitlig 30 timer pr. uge og er til besættelse pr. 1. september 2022. Løn aftales med forhandlingsberettiget organisation og tager afsæt i din uddannelse og kvalifikationer.  Tidsplan:  Ansøgningsfrist til stillingen er mandag d. 4. juli 2022 kl. 9.00. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 6. juli 2022.  Yderligere information:   Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Maja Pejs Sejr på mail mps@aeroekommune.dk eller på telefon 29 41 03 28 eller Ældre- og Sundhedschef Marianne Leegaard Møller enten på mail mlm@aeroekommune.dk eller på telefon 30 61 94 53.  Ærø er en naturskøn ø med godt 6.000 indbyggere fordelt i landsbyer og i tre smukke havnebyer: fiskeri- og værftsbyen Søby, søfartsbyen Marstal og købstaden Ærøskøbing, der også har modtaget Europa Nostras Kulturarvspris.   Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune beskæftiger ca. 280 medarbejdere inden for pleje, støtte og omsorg. Det drejer sig bl.a. om 3 plejecentre, 2 dagcentre, et sundhedshus, sygepleje, træning, hjælpemidler, hjemmepleje og madservice.   Du kan læse meget mere om Ældre- og sundhedsområdet i Ærø Kommune på: www.aeroekommune.dk  Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=af0eae95)
Ærø Kommune - Ældre- og sundhedsområdet
Indrykket 22. juni på JobNet
Job tilbydes:
Lønkonsulent
Dygtig medarbejder til Løn og økonomi Har du lyst til at arbejde med positive og engagerende kolleger i et godt, inspirerende og tværfagligt arbejdsmiljø? Har du interesse for personale, lønforhold og overenskomster? Ønsker du variation og udfordringer i dit arbejdsliv?  Vi søger en ny kollega inden for løn- og personaleområdet med tiltrædelse pr. 15. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer ugentligt. Jobbet passer til dig, hvis du: er kontoruddannet, gerne med erfaring fra det kommunale løn- og personaleområde har gode IT-færdigheder er positiv og serviceminded medvirker aktivt til løbende udvikling og forbedring af arbejdsgange og metoder er engageret, fleksibel, grundig og omstillingsparat kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med dine øvrige kolleger afhængigt af opgavens karakter Det vil være en fordel hvis du i forvejen har kendskab til SAP, Opus Løn, Rollebaseret indgang Du bliver en del af et erfarent team, der arbejder med alsidige opgaver inden for løn og personale, hvor hovedvægten af dine arbejdsopgaver vil være indenfor: Lønadministration i bred forstand Dagpengerefusioner og feriepenge Brugerstyring Økonomiopgaver i forhold til regnskab og budget TR-refusioner Administration af løntilskudsområder/seniorjob Du vil være lønkonsulent i forhold til centrale og decentrale ledere og samarbejdspartnere. I Løn og økonomi har vi altid fokus på udvikling. Du vil derfor have mulighed for at deltage i relevante kurser, som øger dine kompetencer for opgaveløsningen. Vi tilbyder en god oplæring i arbejdsopgaverne gode muligheder for faglig og personlig udvikling en afdeling i udvikling med et godt arbejdsfællesskab og dygtige og engagerede kolleger et varieret og spændende arbejdsområde, hvor ingen dage er ens flekstid personaleforening, som arrangerer sociale arrangementer på tværs af afdelingerne på rådhuset Om os Løn & Økonomi varetager de mangeartede opgaver vedr. den centrale økonomistyring, budget og regnskab, HR, Løn, Drift og Indkøb. Medarbejdergruppen på 14, består af både yngre og mere erfarne kræfter. Vi vægter trivsel højt og har et godt socialt sammenhold. Du kan høre mere om jobbet hos Økonomichef Jørn Lundsgaard på mail: jml@aeroekommune.dk Ansættelsesforhold Dine løn- og ansættelsesvilkår vil med afsæt i dine kvalifikationer blive fastsat i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ansøgning Søg gerne stillingen ved at klikke på den grønne knap til højre her på siden. Skriv gerne lidt om, hvorfor du søger stillingen. Stillingsopslaget kan også tilgås fra kommunens hjemmeside www.aeroekommune.dk under "job i kommunen". Ansøgningsfristen er fredag den 8. juli 2022 kl. 10.00. Samtaler forventes afholdt løbende. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Er du bosiddende uden for Ærø, med et ønske om at blive Ø-bo? Ærø ligger smukt midt i Det Sydfynske Øhav, ca. en times færgesejlads fra Fyn og Als. Ærø Kommune har ca. 6.000 indbyggere og er ca. 90 km2 i areal. Ærø er et dejligt bosætningssted med optimale forudsætninger for at leve det gode liv med masser af udfoldelsesmuligheder inden for trygge og overskuelige rammer. Se mere på Flyt til Ærø og www.aeroeportalen.dk  Vi glæder os til at høre fra dig. Ærø Kommune – Løn & Økonomi Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=96011114)
Ærø Kommune - Løn og Økonomi
Indrykket 27. juni på JobNet
Job tilbydes:
Er du sø stærk og kan du lide at sejle? Så se med her! Ærø kommune
Leah er 16 år. Hun har en medfødt gen fejl, som er degenerende. Leah sidder derfor i kørestol. Opgaven er på nuværende tidspunkt at hjælpe Leah i alle aspekter af hendes liv. Det drejer sig om aktivering, personlig hygiejne, mad/sonde, overvågning. Leah holder elsker at lave hyggelige aktiviter som: gå en ture, spise kage, lave puslespil, tegne. Leah har været vant til at gå til svømning, men kan ikke komme afsted mere. Familien har derfor fået et badekar m. bobler som kan bruges til Leah, da hun elsker vand. Om dig: Vi søger en sød og empatisk aflaster, som vil gøre en forskel for en Leah og hendes familie. Du skal have et kærligt sind, men også være i stand til at skabe struktur og trygge rammer. Og samtidig kunne varetage personlig hygiejne og sonde. Der bruges lift i hjemmet. Det er derfor en fordel, at du kender til brug af lift eller har lyst til at lære det. Det er vigtig du kan lide at sejle, da der vil være en del transport med færge. Du er stabil og positiv, og har lyst til at skabe hyggelige og trygge stunder for Leah og samtidig aflaste hendes forældre. Er du opfindsom og initiativrig, i forhold til aktiviteter. Sidst men ikke mindst har du let til smil og kan se dig selv i jobbet i lang tid fremover. Familien: Familien består af mor og far, og to mindre brødre. Familien har en lille hundhvalp, så det er en fordel hvsi du elsker dyr. De bor på nedlagt landbrug i Ærø kommune. Hjælpen består af: Aktivering Personligpleje Forflytninger Sonde Arbejdsplanen: Sommerferie Uge 26-33 vil aflastningen foregå på Ærø. Mandag – Fredag kl. 08:00 – 16:00 Lørdag – Søndag kl 10:00-16:00 Aftales med familien Man vil blive aflønnet fra færgen i Svendborg til og fra arbejde. Ligeledes vil færgen være betalt. Efter sommerferien starter Leah i skole. Mandag 08:00 - 16:00 Torsdag 08:00 - 16:00 Weekend aftales med familien Du får: Som ansat i Olivia Danmark En fast teamkoordinator tilknyttet Faglig Sparring Hyppige p-møder Løn og ansættelsesvilkår Som ansat i Olivia Danmark bliver du omfattet af overenskomstmed FOA, og får løn svarende til erfaring og kompetencer. Olivia Danmark indhenter ved ansættelse straffe- og børneattest. Ansøgning og kontakt Ansøg stillingen allerede idag -vi kalder løbende til samtale, og ansætter når rette kandidater er fundet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Teamkoordinator Mariia C. Andersen på tlf: 88887171. Vi ser frem til at høre fra dig.
OLIVIA DANMARK A/S
Indrykket 22. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk